เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


อาจารย์อุมาวดี เดชธำรงค์
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ :087-9120252
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ดร.อัญชลี ชัยศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 089-5099996 , 081-5525021
อีเมล : anchaleechaisri@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 083-3022014
อีเมล : thai_1002@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์รัศมีเพ็ญ นาครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 088-3577327
อีเมล : RASSAMEPEN_NAKA@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ดร.วาสนา คำไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 081-9559839
อีเมล : vasana_tv@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????