เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

CPBS
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


อาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ
ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ :087-9120252
อีเมล : -
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ดร.สำเริง ไกยวงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 089-5800966
อีเมล : raykaiyawong@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

ดร.อารีรัตน์ พัฒนชีวะพูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 080-4880396
อีเมล : areerat.ew@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์วาสนา แสงทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 081-3213553
อีเมล : nanasaeng1610@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด

อาจารย์ทนิดา ประทุมศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
การศึกษา :
เบอร์ติดต่อ : 081-7601783
อีเมล : panida.cpru@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียด
+-- ????????
   +-- ??????
   +-- ?????????
   +-- ???????????
   +-- ??????????
+-- ????
   +-- ??????????
   +-- ?????????????
   +-- ????????????????????
+-- ??????
   +-- ???????
   +-- ??????
   +-- ???????
   +-- ???????????????
+-- ??????/?????/?????
   +-- ??????
   +-- ?????
   +-- ?????