จัดหางาน6 รับสมัครเข้าศึกษาประจำปี 616 กยศ6 ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย6 การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารปี616


++ จัดหางานพิเศษช่วงปิดภาคการศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิ๊ก
++ ประชาสัมพันธืรับสมัครนักศึกษาสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
++ ตารางเรียนภาคการศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560
++ ตารางเรียนภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) คณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560
++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
++ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้กู้ยืมทุกประเภท ที่เรียน 3 เทอม และได้ยื่นคำขอกู้ยืมไว้ตอนเทอม 1 ว่า ขอยื่นกู้จำนวน 3 เทอม หาก นศ. รายใด ไม่มั่นใจ ให้เข้าไปตรวจดูในระบบ e-Studentloan ในส่วนรายการ "ตรวจสอบผลการโอนเงินและยอดหนี้" และ "ข้อมูลการโอนเงิน" เพื่อตรวจสอบดูว่าการโอนเงินค่าครองชีพแบ่งเป็นรอบ 6 เดือน (2 เทอม) หรือ 4 เดือน (3 เทอม)
++ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)
++ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ
++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนรถะดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนรถะดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
++ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.) ครั้งที่ 2
++ รับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
++ รายชื่อบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
++ ตารางเรียน ภาคปกติ 2/2559
++ ตารางเรียน ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 2/2559
++ ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 สำหรับ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2
++ ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 สำหรับ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคเรียนที่ 2
++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
++ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป