หน้าหลัก ||ประวัติความเป็นมา || โครงสร้างบุคลากร || โครงสร้างงาน || ขั้นตอนการประสานงาน || บุคลากรประจำสำนักงาน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายประสิทธิ์ นนทะเสน
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
1     01 ว่าด้วย วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2545 กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
2     ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2545 กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
 
 

สายตรงหัวสำนักหน้างานคณบดี
  user ::  
  pass ::  
   
  user :: user / pass :: 1234  


  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
  username :  
  password :  
   
  สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน  
administration
Statistics
Today
1
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
7
Last Year
64
 
System develop || Tkorn ||