หน้าหลัก || ประวัติความเป็นมา || โครงสร้างบุคลากร || โครงสร้างงาน || ขั้นตอนการประสานงาน || บุคลากรประจำสำนักงาน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายประสิทธิ์ นนทะเสน

 

 

  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
  username :  
  password :  
   
  สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน  
administration
    โครงสร้างงานสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

 
     
developver || Tkorn :: iGolf ||