หน้าหลัก || ประวัติความเป็นมา || โครงสร้างบุคลากร || โครงสร้างงาน || ขั้นตอนการประสานงาน || บุคลากรประจำสำนักงาน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นายประสิทธิ์ นนทะเสน
 

  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
  username :  
  password :  
   
  สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน  
administration
    บุคลกรสายสนับสนุน ประจำสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
   
 
ชื่อ - สกุล ::  นาย ประสิทธิ์ นนทะเสน  
ตำแหน่ง ::    
ตำแหน่งบริหาร ::    
ผลงานวิจัย ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
การอบรม ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
เบอร์โทรติดต่อ ::  044-815-111 ต่อ 3100 /3101 /3102  
   
 
ชื่อ - สกุล ::  นาย คงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์  
ตำแหน่ง ::    
ตำแหน่งบริหาร ::    
ผลงานวิจัย ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
การอบรม ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
เบอร์โทรติดต่อ ::  044-815-111 ต่อ 3100 /3101 /3102  
   
 
ชื่อ - สกุล ::  นางสาว ภัทรชนันท์ ราณรงค์  
ตำแหน่ง ::    
ตำแหน่งบริหาร ::    
ผลงานวิจัย ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
การอบรม ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
เบอร์โทรติดต่อ ::  044-815-111 ต่อ 3100 /3101 /3102  
   
 
ชื่อ - สกุล ::  นางสาว วราภรณ์ เลิศขามป้อม  
ตำแหน่ง ::    
ตำแหน่งบริหาร ::    
ผลงานวิจัย ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
การอบรม ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
เบอร์โทรติดต่อ ::  044-815-111 ต่อ 3100 /3101 /3102  
   
 
ชื่อ - สกุล ::  ว่าที่ร้อยตรี ทินนิกร เสมอโชค  
ตำแหน่ง ::    
ตำแหน่งบริหาร ::    
ผลงานวิจัย ::   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
การอบรม ::   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
เบอร์โทรติดต่อ ::  044-815-111 ต่อ 3100 /3101 /3102  
   
 
ชื่อ - สกุล ::  นางสาว สุวจี จันดาเขียว  
ตำแหน่ง ::    
ตำแหน่งบริหาร ::    
ผลงานวิจัย ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
การอบรม ::  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
เบอร์โทรติดต่อ ::  044-815-111 ต่อ 3100 /3101 /3102  
     
     
developver || Tkorn :: Igolf ||