ภาพปก ชื่อบทความหรือสื่อ/ข้อมูลและรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Coure ปีที่ 12 เป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาา 2559-2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาา 2559-2560บริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)สาขาชัยภูมิ จัดกิจกรรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกในท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “มิตรแท้โชห่วย”

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ปี พ.ศ. 2563

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2563