ภาพปก กิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ชิงเงินรางวัล
                รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1                 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2