คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าทุกท่าน


ขอเชิญชวนร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวประชาสัมันธ์สำหรับศิกษ์เก่า

หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน

หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน 🔹กับโครงการ เติมทุน ต่อยอด เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย ไปกับธนาคารออมสินและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ศิษย์เก่าทั้งหมด

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

นายเรวัตร์ ภักดีกุล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยบริการ ระดับ 8 ธนาคารกรุงเทพ สาขาแก้งคร้อ

นางสาวศิริลาภา เจริญศิลป์

ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ ฝ่ายรังวัด สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

นางสาวศรีสุดา สุมาลี

ตำแหน่งเลขานุการ บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส 2006 จำกัด

นางสาวธนภรณ์ ศรีภิรมย์

ตำแหน่ง : ลูกจ้างเหมา ไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ

นายสุวิทย์ รบไพรี

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชประชาสมาลัย

นายเนติพงศ์ หลักโคตร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Clam & Service บริษัทยูนิตี ไอทีซิสเต็ม จำกัด

ศิษย์เก่าทั้งหมด

มาเป็นครอบครัวบริหารธุรกิจด้วยกันนะครับ

167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์:: 044-815-111 ต่อ 3100 โทรสาร:: 044-815-116 E-mail::cpbs@cpru.ac.the
  
"ว่าที่ร้อยตรีทินนิกร เสมอโชค"