ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอให้บุคลากรทุกท่านตรวจสอบข้อมูลหากข้อมูลที่มีในระบบไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้บุคลากรเข้าระบบและเพิ่มข้อมูลที่เป็นปัจุบัน

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน